Hà Nội lập thêm 2 tổ giải quyết các vướng mắc về sổ đỏ

TP. Hà Nội mới đây đã yêu cầu Sở Tài Nguyên & Môi trường chủ trì, thành lập thêm 2 tổ công tác, mời các sở, ngành có liên quan xuống làm việc, phối hợp với các quận, huyện, thị xã để hướng dẫn, kịp thời giải quyết, tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại địa phương.

48 7f37
Tổ tư vấn được thành lập để đẩy nhanh việc cấp sổ đỏ

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 35/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng…

Theo đó, TP giao Sở Tài Nguyên & Môi trường chủ trì, thành lập thêm 2 tổ công tác đồng thời mời các sở, ngành có liên quan xuống làm việc, phối hợp với các quận, huyện, thị xã nhằm hướng dẫn, kịp thời giải quyết, tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cấp sổ đỏ tại địa phương.

Các trường hợp chưa được cấp GCN nhưng gặp nhiều vướng mắc về nguồn gốc, các căn cứ pháp lý, UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng sẽ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký kê khai theo quy định, hoàn thành trước ngày 30/4/2017 để phục vụ cho công tác quản lý.
Dựa vào đó, các đơn vị sẽ tổng hợp, đề xuất phương án xử lý giải quyết không vì mục tiêu hoàn thành cấp sổ đỏ mà thực hiện vội vàng, trái quy định gây phát sinh khiếu nại, tố cáo và các hành vi tiêu cực khác.

Sở Tài nguyên & Môi trường có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện rà soát, tổng hợp chung các trường hợp khó khăn, vướng mắc theo quy định của pháp luật trong việc cấp lần đầu GCN quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất đối với các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân riêng lẻ và tại các khu nhà ở của các cơ quan đơn vị, các dự án nhà ở trên địa bàn các quận, huyện, thị xã. Các đơn vị trên báo cáo Bộ Tài nguyên & Môi trường trước ngày 5/3/2017 để được hướng dẫn thực hiện.

Theo Tiền phong Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *