Được phép sửa chữa thiết kế nhà mẫu trong dự án?

Hỏi: Tôi có mua một khu đất nền thuộc dự án thương mại tại Tp.HCM vào năm 2012 và chỉ được xây nhà 2 tấm theo bảng thiết kế mẫu nhà xây dựng được duyệt.

Vậy xin luật sư cho biết, nay tôi có thể sửa đổi mẫu thiết nhà theo kiểu khác được không? Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết việc này?

Xin cảm ơn!

Phuong ([email protected])

tv 5b14
Bạn phải xây đúng theo thiết kế đã được duyệt khi mua nhà thuộc dự án
thiết kế đã được duyệt theo mẫu. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Trả lời:

Theo thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi xin tư vấn trường hợp của bạn như sau:

Khoản 3 Điều 24 Luật Nhà ở 2014 quy định, nhà ở riêng lẻ phải xây dựng theo đúng quy hoạch chi tiết thiết kế, xây dựng được phê duyệt theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng. Cụ thể, có thể chia làm 2 trường hợp sau đây:

Trường hợp thứ nhất: Theo quy định tại khoản 4 Điều 42 Luật Nhà ở 2014 về phát triển nhà ở của cá nhân, hộ gia đình tại khu vực nông thôn, nếu xây dựng nhà ở trong dự án thì phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án đã được duyệt. Nếu khu vực yêu cầu phải có giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế thì phải tuân thủ đúng nội dung của hồ sơ thiết kế, giấy phép được duyệt.

Trường hợp thứ hai, đối với phát triển nhà ở của cá nhân, hộ gia đình tại khu vực đô thị, việc cải tạo hoặc xây dựng nhà ở phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng và thiết kế đô thị. Nếu yêu cầu phải có giấy phép xây dựng nhà ở thì phải xây dựng theo giấy phép xây dựng theo khoản 2 Điều 43 Luật Nhà ở 2014.

Mặt khác, khoản 4 Điều 6 Luật Nhà ở 2014 quy định, việc xây dựng không đúng tiêu chuẩn diện tích, tiêu chuẩn thiết kế đối với từng loại nhà ở mà Nhà nước có quy định về tiêu chuẩn diện tích, tiêu chuẩn thiết kế nhà ở là hành vi bị nghiêm cấm.  

Căn cứ theo những quy định nêu trên, bạn phải xây đúng theo thiết kế đã được duyệt khi mua nhà thuộc dự án thiết kế đã được duyệt theo mẫu.

Được biết, tại Tp.HCM, công văn số 2542 ngày 15/09/2010 của Sở Quy hoạch Kiến trúc TP và Công văn số 898 ngày 27/01/2014 về việc hướng dẫn Điều chỉnh mẫu nhà trong các dự án nhà ở đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn Tp.HCM thì vẫn có thể điều chỉnh được.

Theo quy định, chủ tịch UBND huyện, quận là người có thẩm quyền xem xét thẩm định, giải quyết và phê duyệt việc điều chỉnh mẫu nhà. Do đó, bạn cần liên hệ với UBND quận (nơi có dự án) để xem cụ thể trường hợp của mình.

Luật sư Nguyễn Đức Chánh
(Đoàn luật sư Tp.HCM)

Theo Pháp luật Tp.HCM Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *