Chồng mất không để lại di chúc, mẹ chồng có được bán đất đứng tên chồng không?

Chồng của bạn đọc mất và không để lại di chúc. Chị này và 4 con gái hiện đang sống trên mảnh đất mà người chồng đã mất là chủ quyền sử dụng đất. Bạn đọc muốn hỏi mẹ chồng có được bán một nửa số đất đó không?

Bạn đọc đặt câu hỏi có nội dung:

Chồng của bạn đọc mất và không để lại di chúc. Chị này và 4 con gái hiện đang sống trên mảnh đất mà người chồng đã mất là chủ quyền sử dụng đất. Bạn đọc muốn hỏi mẹ chồng có được bán một nửa số đất đó không?

2 67da
Ảnh minh họa

Luật sư tư vấn:

Trước tiên, tôi xin khẳng định, mẹ chồng chị không có quyền bán toàn bộ số đất nói trên nếu không được sự đồng ý của chị và các con chị bởi những lý do sau:

Thứ nhất, nguồn gốc thửa đất 800m2 đó là tài sản trong thời kỳ hôn nhân của hai vợ chồng chị. Do đó, khi chồng chị mất đi, số đất đó sẽ được chia làm đôi theo quy định tại khoản 2, Điều 66 Luật hôn nhân gia đình 2014 một nửa là tài sản riêng của bạn còn một nửa là di sản của chồng chị để chia thừa kế:

“2. Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản. Phần tài sản của vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế”.

Thứ hai, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 676 Bộ luật Dân sự về chia thừa kế theo pháp luật thì: “Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;” như vậy những người được hưởng thừa kế của chồng chị gồm có: chị (là vợ), bốn người con chung của vợ chồng chị và mẹ chồng chị (nếu bố chồng chị không còn). Những người này đều thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng số di sản thừa kế bằng nhau.

Chính vì vậy, mẹ chồng chị chỉ được hưởng 1 phần thừa kế của chồng chị nên bà sẽ không có quyền bán toàn bộ mảnh đất. Trường hợp mẹ chồng chị vẫn nhất quyết muốn bán đất, bà chỉ được bán phần đất thuộc di sản thừa kế mà bà được hưởng theo quy định của pháp luật.

Để phân chia di sản thừa kế, chị cần làm khai nhận di sản thừa kế tại một văn phòng công chứng. Nếu không có thỏa thuận khác về phân chia di sản, di sản của chồng chị sẽ được chia thành sáu phần bằng nhau, mỗi người ở hàng thừa kế thứ nhất (như đã nêu ở trên) được hưởng một phần, có quyền định đoạt phần tài sản đó như mua, bán, tặng cho, cho thuê…

Thạc sỹ – Luật sư Vũ Hồng Hoa/HTX Luật Đống Đa

Theo VOV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *