Author Archives: mp3.edu.vn

Nhiều người sợ ung thư nhưng không biết rằng ung thư cũng “sợ” 5 điều này

Ai cũng sợ ung thư, nhưng mọi người có biết ung thư sợ gì không? Mọi người đều sợ ung thư bởi vì bất kể họ có địa vị bình thường, cao sang hay giàu có đến đâu thì đều có khả năng mắc bệnh. Ung thư không phân biệt t.uổi tác, giới tính, và […]