Author Archives: goclamgiau.edu.vn

Trẻ hay g.iật t.óc có phải mắc chứng rối loạn tâm lý?

Tật g.iật t.óc ước tính gặp ở 4% dân số, gặp ở cả nam và nữ bất kỳ t.uổi nào nhưng ở t.rẻ e.m hay gặp hơn, nhất là độ t.uổi trước khi đi học và t.uổi vị thành niên, dậy thì. Ở độ t.uổi càng lớn, bệnh gặp ở trẻ gái nhiều hơn ở […]