Author Archives: cuanhomhe.vn

Khí hậu biến đổi tác động đến sức khoẻ thế nào dưới góc nhìn y lý phương Đông?

Y học cổ truyền có học thuyết “ngũ vận lục khí” hay gọi tắt là vận khí- một phương pháp lý luận cổ xưa để giải thích sự biến hóa của khí hậu thời tiết trong tự nhiên và sự ảnh hưởng tới vạn vật trong vũ trụ- đặc biệt đối với sức khỏe con […]