Author Archives: blogthethao.edu.vn

T.huốc l.á điện tử: “Cạm bẫy hương vị” chốn học đường

Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến năm 2020 tỷ lệ sử dụng t.huốc l.á điện tử trong lứa t.uổi 13 – 17 là 2,6%. Tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, tỷ lệ sử dụng t.huốc l.á điện tử ở giới trẻ lên tới 7%. Nếu không có biện pháp ngăn chặn […]